Kameravalvonnan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Speed Sport Oy/ Autohuolto T. Lahtinen  (y0879536-2)
Fonseenintie 6, 00370 Helsinki
puh. 030 636 4050, sähköposti: info@autohuoltolahtinen.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sari Lahtinen
Fonseenintie 6, 00370 Helsinki
sari.lahtinen@autohuoltolahtinen.fi

3. Rekisterin nimi
Speed Sport Oy:n (Autohuolto T. Lahtinen) kameravalvonnan rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä kiinteistössä työskentelevien ja siellä vierailevien turvallisuutta. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallentuvat tiedot kiinteistöön sijoitettujen kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtuman päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Järjestelmä tallentaa 24h/vrk. Tallentavasta kameravalvonnasta on tiedotettu rakennusten ulko-ovilla ja seinillä.

7. Tietojen säilyttäminen
Tietoa voi seurata reaaliaikaisesti monitorista. Sen lisäksi tietoja säilytetään valvontakameran muistissa noin 2 viikon ajan, ellei ole jotain erityistä syytä säilyttää niitä pidempään. Sen jälkeen tiedot tuhotaan tallentamalla uutta tietoa niiden päälle. Kun tallennusmuisti täynnä, uusi nauhoitus tuhoaa vanhemman tiedon, noin 2 viikon kierto.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Videomateriaalia voidaan luovuttaa poliisiviranomaiselle perusteltua tutkintapyyntöä vastaan. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salatulla tietoyhteydellä ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tietojen tarkistus
Käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistamista varten vaaditaan henkilökohtainen käynti tai muun sellaisen luotettavan todentamisen esittämisen, jolla voidaan varmentaa ja tunnistaa rekisteröity. Rekisterinpitäjä on viimeistään viikon kuluessa pyynnöstä esitettävä rekisteröityä koskevat mahdolliset kameratiedot.
Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.